Executive Member

Dr. Tika Bahadur Karki

President

Mr. Rajendra Kumar Bhattarai

Vice President

Dr. Prakash Acharaya

General Secretary

Dr. Amit Timilsina

Secretary

Mr. Pankaj Gyawaly

Treasurer

Ms. Suma Karki

Member

Dr. Santosh Marahatta

Member

Ms. Rachana Dev

Member

Mr. Gopal Bhandari

Member

Mr. Siddha Raj Upadhyay

Member

Mr. Arjun Prakash Poudel

Member